Raşidi Tarikatı

Full Version: Ya Sen Bile Sen Değilsen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ya Sen Bile Sen Değilsen

Senin yüzünü görmiyeli baya çok oldu sevgili
insan sevdiğini görmeyince
her baktığını o sanmaya başlıyor
Nereye baksam ayten var ve
saatler ayteni beş geçiyor olmaya başlıyor
ve bendede saatler ayteni beş geçiyor sevgili
ve baktımki bütün o sen sandıklarım sen değiller

ve bir gün seni gerçekten seni gördüğümde
seni tanimazsam şaşırma çünkü
yüzünün çizgilerini unuttum seni görmemekten
seni gerçekten gördüğümde
Ya Sen Bile Sen Değilsen artık

çünkü ben bile
o senin bildiğin
eski ben değilim artık.

Raşit Tunca
Schrems, 24.02.2019