MUHAMMED

Muhammed


BAYRAK

TC.BayrakWelcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Forum Statistics
Members:» Members: 6
Latest member:» Latest member: Elham
Forum threads:» Forum threads: 662
Forum posts:» Forum posts: 690

Full Statistics Full Statistics

Search Forums

(Advanced Search)


[Image: attachment.php?aid=334]
Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Tandır Kaynadığında" Ne Demektir?

"Tandır Kaynadığında"
Ne Demektir? Nuh Tufanı Nasıl Gerçekleşti?
Kainat Yeni bir Canlı Türüne mi Gebe

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(27 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No: V271020212213

[Image: Buradan1Red.gif][Image: attachment.php?aid=334]


Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Oruç Tutmak Demek Aslında Yemeden içmeden ve Sevişmeden Yaşayabilme Sanatıdır"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(22 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V221020212211

[Image: Buradan1Red.gif]


[Image: attachment.php?aid=309]


Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Oruç Tutmak Demek Aslında Yemeden içmeden ve Sevişmeden Yaşayabilme Sanatıdır"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(22 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V221020212211

:arrowunten:

[Image: attachment.php?aid=334]

Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Araçları Amaç Haline Getirmeyin ki, Helak Olmayasınız"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(16 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V040620211807[Image: Buradan1Red.gif]
   

Raşidi Tarikatında Sarık Dersleri

Raşidi Tarikatında Sarık Meselesi Hakkında
Raşidi Tarikatında Sarık var mıdır diye sorulduğunda bizim Tarikatımızda üç ana Sarık rengi vardır, yeşil turuncu ve beyaz fakat, yeşil Sarık sadece Peygamberimizin soyuna Şerifler kolundan bağlı olanlar ve bir de hem Şerif hem Seyid olaraktan bağlı olanların takabileceği Renktir yeşil Sarık. Onun dışında turuncu ve beyaz sarığı diğer Sofiler bu tarikata intisap etmiş olan kimselerde takabilir.Fakat sarık dersi almamış kimseler Sarık takmasınlar diye uyarmıştık. Seyid kolundan olanlar beyaz Sarık takarlar (Tüm Renkler Beyazdadır üçgen Prizma), Renkli Sarık takmazlar onlar gizlidir arada kim oldukları belli olmaması gerekir. Şerifler yeşil takarlar İki kola iki suyun birleştiği yerden Doğan kimseler de yeşil Sarık takarlar ama diğer sarikları da takarlar gizlerler kendilerini.
Sarık dersinde turuncu sarığımızın sebebi güneşi ve sıcaklığı ve geceyi temsil eder. beyaz Sarık ise aydınlık ve kışı temsil eder. şimdi bu nasıl olur denince İki zıt oluyor, turuncu Sarık geceyi ve Yaz mevsimini temsil ediyor beyaz Sarık ise kış mevsimini ve gündüzü temsil ediyor. peki böyle İki zıt nasıl bir arada bulunur Dediğiniz zaman kış Aslında siyah olması, siyahla beyazın bir araya gelmesi gerekirken, neden turuncu.
Her Sarık bir Peygamberin nuru ve bir makamıdır.
Sarı renk Mesela kırmızı ile birleştiği zaman turuncu ortaya çıkar, Sarı ve kırmızı iki yanlarda ortada turuncu vardır, mitras tapınağında bulunan (üç nokta) ortadaki Güneş, Yine sarı eğer mavi ile birleşirse bu sefer ortada yeşil Güneş Ortaya çıkar. Soyun İsmail tarafına ve İbrahim’den İsmail koluna bağlı olduğunu gösterir. turuncu ise kırmızı ile birleştiği için İbrahim koluna hem Muhammed koluna Bir üst musluktan bağlı olduğunu gösterir. İbrahim Aleyhisselam’ın rengi kırmızı, ve Mavi ise, İsa Aleyhisselam’ın kolunun rengi, yani İshak kolu. Yeşil ise mavi ile sarının arasından çıkan grub. geçişken elektron, erkek olan, aradaki geçişi sağlayan, yani erkek elektron, yani tohum sarıdır, maviyi de yeşile çeviren, kırmızıyı da turuncuya çeviren sarıdır. geçişken elektron yani erkek tohum sarıdır. üst musluk kırmızı, Eğer kırmızı mavi ile birleşirse, bu sefer mor veyahutta bordo meydana gelir, bordo kırmızı, israil kolu, Yahudi kolu, Yahudi kırmızısı denilen trabzonspor’daki “idared” (Yahutta Kızılelma) denilir. sarıklar bu şekilde çeşitlidir. siyah Sarık vardır. yine yol Cafer efendimize, yani imamdan sonraki. imamdan sonraki imama bağlı olanlar, siyah Sarık sararlar. yedek imamdan sonraki imama bağlı olanlar, yani Mehdi den sonraki imama bağlı olanlar, Mehdi son İmam, yedek İmam, 13. İmam, Ondan sonraki İmam, Caferüttayyar koluna bağlı olanlar, siyah Sarık sararlar. usulü bilmeyen Sarık takmasın. Kendini bilmeyen, soyunu bilmeyen, milleti kandırmasın.Bbizim tarikatımızda 3 Ana renk Sarık vardır dedik. Diğer sarıklar, kendinizin kim olduğunu bıldığiniz, soyunuzunn kim olduğunu bildiğiniz gün, babanızın kim olduğunu, Rabbinizin kim olduğunu bildiğiniz gün, takabileceği sarıktır. Nefsini bilen Rabbini de, babasını da bilir. Babasını Anasını bilen, o kola badan bağlı olan babasının sarığının rengini takar, Anasından bağlı olan Anasının babasının(Dede) sarığının rengini takar, fakat taylasanı sola sarkar. yani geçişken elektronu Kim? Rabbi kim? Bu sırra ermeyen Sarık marık takmasın.

Taylasan Nedir?

Taylasan, sarığın arka kısmında, kafaya sarılmayıp, aşağı sarkıtılan, sarığın ucuna verilen isimdir. o sarkıtılan ucu, Seyidler sırtının arkasına sarkıtır ken, hem Şerif hem Seyyid olanlar da ve Sadece Şerif koluna bağlı olanlar, Sağ omuzun ön tarafına sarkıtırlar. Sol omuza sarkıtılanTaylasanlar, tohumun değil de, toprağın O yola bağlı olduğunu, annesinin, o soya bağlı olduğunu bildirir. Bu taylatasın sebebi ise, Yıldız’ın kuyrukluyıldız olduğunu gösterir. o kimsenin Yıldızı’nın kuyruklu yıldız olduğunu gösterir. Her peygamberin soyundan hem Şerif hem Seyyid vardır. Yolun çatallaştığı yer demektir. ibrahim Aleyhisselam da İshak ve İsmail olaraktan yol çatal vermiştir. Seyidlik şeriflik onlarda, ismaililik veya İshakilik olaraktan tezahür gösterir. Bu da dikkate alınsın. işte taylasan demek kuyrukluyıldız demek, hem Seyyid hem Şerif demektir, iki kola da aynı anda bağlı olan demektir.

   

   

   

Raşit Tunca
Schrems, 6 Ekim 2021 Çarşamba saat 19.57

[Image: attachment.php?aid=334]

Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"insanın Özü Olan Madde Nedir ve Kimler Hangi Esmaya Sahiptir"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(09 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V091020210207
[Image: Buradan1Red.gif]
[Image: attachment.php?aid=334]Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Cemaadat Yani Cansız Diye Birşey Yoktur - Betlehem Yıldızı Nedir - Hicri Yılbaşı ile Miladi Yılbaşının Çakışması"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(03 Ekim 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V031020210403


[Image: attachment.php?aid=334]

Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Kainatın Hakikatı Nedir- Kuran Quantumu Herşey O'nu Tesbih Eder"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(25 Eylül 2021)
Original Kar©glan

Seri No : V250920210405

[Image: Buradan1Red.gif][Image: attachment.php?aid=334]

Karoglan Raşit Tunca'nın Videolu Vaazı

"Evliya Varmıdır Yokmudur"

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın

(18 Eylül 2021 Vaazı)

Original Kar©glan

Seri No : V18092021xxxx

[Image: Buradan1Red.gif]
EFSANE1 TÜRK BOARD

KAROGLANIN PAYLAŞIMLARI
This it's a sample image

Dini ve Kültürel Bilgiler
Tasavvuf Bilgileri
PSD Grafikler
PNG Resimler
JPG Resimler
GIF Resimler
Flatcast Tema
Radyo indexleri
Ne Ararsanız Burada

EFSANE1 TÜRK BOARD iÇERiK

ALLAH

AllahBAYRAK

TC.Bayrak


Radyo Karoglan

Foruma Misafir Olarak Gir


Forumda Neler Var


Karoglan-Raşit Tunca - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi