Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Her kim Deccal'in ateşi ile imtihan edilirse Kehf suresinin başındaki on ayeti okusun
#1
RasitTunca-2 
   

"Her kim Deccal'in ateşi ile imtihan edilirse, Allah'tan yardım istesin ve, Kehf suresinin baş tarafındaki on ayeti okusun."


Peygamberimiz Buyurdular

“Her Kim Kehf Suresi’nin Evvelinden On Ayeti Ezberlerse Deccal’in Fitnesinden Emin Olur”

(Hadis Ebu Derda dan Rivayetle – Sünen-i Tirmizi, 5/30)


AÇIKLAMA : Ben Hafız değilim amma, Deccal’ın Fitnesi çıkmadan önce Kehf suresinden Ezberimde olan yer 10. Ayetinden Anlamlı pasaj olan


رَبَّنَٓا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَداً


Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten veheyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.

Deccal Aleyhillane nin diğer bölümleri oynamadığından emin değilim ve o yüzden zikirimizde sadece bu bölüme yer verdim buranın kehf suresinin onuncu ayetinde olduğuna inanıyorum. DECCAL ve fitne çıkmadan önce bu ayetleri ezbere bilmeyen kimse sakın inanıpta bu ilk on ayetler internette veya kitaplarda şunlardır yazan yerlere inanıpta ve kuran değişmez sanıp doğrudur diye okumasın çünkü fitne kuranıda bozdu malesef. Kuran yeryüzünden kaldırılcak hadisini unutmasın Kuran’dan sadece akıllarda kalan kalacak dedi Hz Muhammed.

Bu hadise Benzeri rivayetlerde şunlardır:

“Sizden kim Deccal’e yetişirse Kehf Suresi’nin evvelini onun üzerine okusun, bu surenin sonu Deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur.”(3)

Maden b. Ebu Talha’dan rivayet edilmiştir:

“Kim Kehf Suresi’nin evvelinden on ayeti ezberlerse Deccal’in fitnesinden emin olur.”

Ebu Davud dedi ki:

“Düştu Vaide, Katade’den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi:

‘Kim Kehf Suresi’nin sonlarından on ayet ezberlerse’, Şube ise Katade’den rivayetinde, ‘Kehf suresinin ahirinden’ dedi.”(4)

Ebu Derda’dan rivayet edilmiştir. Peygamber buyurdu ki:

“Her kim Kehf suresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunmuş olur.”(5)

Ebu Ümame el- Bahili’den rivayet edilmiştir:

“… kim onun (Deccal’ın) cehenneminin belasına uğrarsa, Allah’tan yardım dilesin ve Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun ki ateş İbrahim’e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun.”(6)

Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur:

“… Her kim Deccal’in ateşi ile imtihan edilirse Allah’tan yardım istesin ve Kehf suresinin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal’in, ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur.”(7)

“İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:

“Ashabı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacaktır.”

İmam Ebu İshak Salebi Kur’an tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki:

“Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf’e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi’nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar.”(1)

Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre; Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

“Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir. Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar.”

İmam-ı Suyuti diyor ki:

“Ashab-ı Kehf’in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah’ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi’ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed’e dahil olma şerefi kazanacaklardır.”(2)

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi
Schrems, 20.11.2020


Dipnotlar:

(1) Kitabü’l-Burhan, VI. Bölüm.
(2) Celaleddin Suyuti’nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin alametleri.
(3) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/121.
(4) bk. Sünen-i Ebu Davud, 5/122.
(5) bk. Sünen-i Tirmizi, 5/30.
(6) bk. Sünen-i İbni Mace, 10/332.
(7) bk. Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 494.
Tagged Deccal Fitnesi, Deccal Kehf suresi okuyun, Kehf suresi onuncu ayet
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)